tiepeili.fi
Peilaa työt tieltä asiakkaalle
Tiepeili
Tiepeili

Tiepeili peilaa tiestötiedot pilveen

Suunnittele, tallenna, analysoi ja raportoi tiestötietoja.

Yhdistä tekijä, sijainti, aika, valokuva, mittaustieto ja havainnot.

Keskeiset tiedot
 • Android-sovellus
 • Tiedot pilvessa
 • Pdf-raportointi

Alati laajeneva perussovellusrakenne.

Road Address
Tieosoitteen laskenta

Ajantasainen tieosoite

Tie- ja rakennusosoitteet määritetään puhelimessa. Koko Suomen tieosoite- ja rakennusosoitetieto ladataan pilvestä puhelimeen.

Tieosoite takaisinlasketaan tasokoordinaateiksi laskennan tarkkuuden selvittämikseksi. Tarkkuus määriytyy lähtöaineiston tarkkuuden perusteella.

Keskeiset tiedot
 • Koko Suomen tiedot puhelimessa
 • Käytännössä reaaliaikainen laskenta
 • Määritys yhtä tarkka kuin aineisto
 • Toimii lentokonetilassa

Digiroad, Väylävirasto. Aineisto on ladattu Väyläviraston Katselu- ja latauspalvelusta 01.06.2015 lisenssilä CC 4.0 BY.

Digi- ja väestötietovirasto is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Coordinates
Koordinaatiston muunnos

Tiedä missä olet ja minne olet menossa

WGS84 (GPS) muuntuu ETRS-TM35FIN-koordinaateiksi ja takaisin testatuilla kaavoilla. Kiitokset kaikille oman laskentakaavansa muiden käyttöön jakaneille ja jatkokehitettäväksi antaneille.

ETRS-TM35FIN-koordinaatit muuntuvat tieosoitteiksi Digiroad-aineiston avulla.

Takaisinlaskenta varmistaa muunnoksien tarkkuuden.

Keskeiset tiedot
 • Koko Suomen tiedot puhelimessa
 • Käytännössä reaaliaikainen laskenta
 • Määritys yhtä tarkka kuin aineisto
 • Toimii lentokonetilassa

Lähde: Digiroad, Väylävirasto. Aineisto on ladattu Väyläviraston Katselu- ja latauspalvelusta 01.06.2015 lisenssilä CC 4.0 BY.

Route Tracking
Reitin tallentaminen

Rekisteröi kuka on liikkunut missä, milloin ja miksi

Reittitiedon tallennusta käytetään, kun työtehtävissä tarvitaan tarkkaa paikkatietoa.

Jatkuvan paikannuksen avulla käyttäjälle voidaan tarjota paikkaan sidottua toimintaympäristötietoa ja tiedottaa muuttuvista olosuhteista.

Keskeiset tiedot
 • Tarkastukset
 • Turvallisuus
 • Valvontatehtävät

Saatavilla sopimuksen mukaan.

Road Joining
Tieosoitteiden yhdistely

Tiestötiedon ammattilaisen työkalu

Tierekisteritiedon käsittelysovellus.

Keskeiset tiedot
 • Rajaa aineisto asettamillasi ehdoilla
 • Oma makrokieli
 • Uudelleenkäytettävät käyttäjän laatimat funktiot
 • Laaja valikoima yhdistelysääntöjä

Saatavilla sopimuksen mukaan.

Road Pivot
Tieosoitteiden taulukointi

Työkalu vaativaan taulukointiin

Laadi sellainen taulukko kuin haluat.

Keskeiset tiedot
 • Aineiston rajaus
 • 3D-taulukointi
 • Aineiston luokitus

Saatavilla sopimuksen mukaan.

Talvinen tie
Talvihoito

Liukkaus, lumisuus, tasaisuus

Laatuvaatimukset ovat toimivuusvaatimuksia.

Laatuvaatimuksilla määritetään toimenpideajat, eli missä ajassa teiden on oltava kunnossa.

Keskeiset tiedot
 • Maanteiden MHU-hoitourakat
 • Kevyen liikenteen väylien talvihoito

Saatavilla sopimuksen mukaan.

Soratie
Sorateiden hoito

Tasaisuus, pölyävyys, kiinteys

Soratien arkinen ajokunto määrittyy tasaisuudella, pölyävyydellä ja kiinteydellä.

Keskeiset tiedot
 • Maanteiden MHU-hoitourakat

Saatavilla sopimuksen mukaan.

Katupöly
Katujen kevätpesu

Katujen kevätpesun suunnittelu ja seuranta

Ajoita katujen kevätsiivous oikein, ja seuraa töiden edistymistä.

Keskeiset tiedot
 • Toimenpiteiden aloitus- ja lopetustapahtumat
 • Seuraa materiaalien ja resurssien käyttöä

Saatavilla sopimuksen mukaan.

Activity Reporting
Tehtävien seuranta

Tehtävien suunnittelu ja seuranta

Ajoita tehtävien toteutus optimaalisesti, ja seuraa töiden edistymistä.

Keskeiset tiedot
 • Toimenpiteiden aloitus- ja lopetustapahtumat
 • Seuraa materiaalien ja resurssien käyttöä

Saatavilla sopimuksen mukaan.

Camera
Kamera

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa?

Keskeiset tiedot
 • Normaali tarkuus 1920x1080

Kamera on integroitu sovellukseen.

Platform
Alustateknologia

Yksin tai yhdessä nopeammin ja vahvemmin

Pyydä tarjousta, tarjoa, myy, toteuta, toimita työsi tulokset tilaajalle.

Yhdistä voimasi muiden yrittäjien kanssa laajempia projekteja varten.

Keskeiset tiedot
 • Aikatauluta ja resurssoi projekti
 • Hallitse tekijöiden pätevyyksiä

Saatavilla sopimuksen mukaan.

Talvinen tie
Tienrakentamisen laadunvarmistus

Laadi tierakennusprojektin laatusuunnitelmat ja raportoi toteutuminen

Keskeiset tiedot
 • Vastuuhenkilöt
 • Aliprojektit
 • Menetelmäkuvaukset
 • Laatuvaatimukset
 • Laaturaportointi

Saatavilla sopimuksen mukaan.

Talvinen tie
Sillanrakentamisen laadunvarmistus

Laadi sillanrakennusprojektin laatusuunnitelmat ja raportoi toteutuminen

Keskeiset tiedot
 • Vastuuhenkilöt
 • Aliprojektit
 • Menetelmäkuvaukset
 • Laatuvaatimukset
 • Laaturaportointi

Saatavilla sopimuksen mukaan.

Non-Conformance
Poikkeamaraportti

Virheitä sattuu ja kaikki virheet eivät ole poikkeamia

Poikkeamaraportti sisältää työmaan tiedot, poikkeamatyypin, poikkeaman kuvauksen, ratkaisuehdotuksen, kustannusvaikutukset, välittömät korjaustoimenpiteet.

Keskeiset tiedot
 • Yksinkertainen ja nopea
 • Dokumentoi kuvan kanssa
 • Raportoi välittömästi eteenpäin

Saatavilla sopimuksen mukaan.

Water
Meriturvallisuusilmoitus

Vesiliikenteen liikennepäiväkirja ja meriturvallisuusilmoituksen laatiminen

Keskeiset tiedot
 • Yksinkertainen ja nopea
 • Dokumentoi kuvan kanssa
 • Raportoi välittömästi eteenpäin

Saatavilla sopimuksen mukaan.

Separation of Concerns
Järjestelmäarkkitehtuuri

Huoleton huominen

Clean Architecture -arkkitehtuurissa käyttöliittymä, tietovarastot ja toiminnallisuus ovat omia osakokonaisuuksiaan. Mitä vähemmän keskinäisiä riippuvuuksia, sitä vaivattomampaa on järjestelmää kehittää ja ylläpitää.

Keskeiset tiedot
 • Liiketoimintalähtöinen
 • Käyttötapaukset
 • Kerroksellinen toteutus

Tuotannossa.

Android
Järjestelmien toteuttaminen

Suunnittelu, toteutus, testaus, palaute

Käyttötapaukset ohjaavat toiminnallista ja teknistä suunnittelua. Jatkuva integraatio ja parantaminen ovat täytäntöönpanon ytimessä. Laatu rakentuu toteutusvaiheessa, ja testaus on laadunvarmistusta.

Keskeiset tiedot
 • Moniajo ja coroutines
 • RESTful

Tuotannossa.

Mobile
Biometrinen kirjautuminen

Turvaa Tiepeili-sovellus puhelimessa

Androidin sormenjälkitunnistus estää asiattomia käyttämästä sovellusta.

Keskeiset tiedot
 • Androidin biometrinen tunnistus
 • PIN-koodi

Saatavilla kaikkiin järjestelmiin.

Cloud
Todentaminen pilvessä

OAuth 2.0 ja PKCE-protokolla

Etätyöntekijän tietoturva on sisäänrakennettu järjestelmään. Palomuurit eivät suojaa laitteita, tietokantoja ja järjestelmiä tien päällä ja toimiston ulkopuolella.

Keskeiset tiedot
 • OAuth 2.0 ja PKCE-protokolla
 • Oma tunnistuspalvelu saatavilla
 • Tunnistus kolmannen osapuolen palveluna
 • Saatavilla myös kevyt token-tunnistus

Saatavilla kaikkiin järjestelmiin.

QR Card
Tiepeili - Ota yhteyttä

Matkapuhelin +358 400 58 74 75

Lähetä sähköpostia Tiepeili